Nyheter

Norges tidligere ambassadør Frode Nilsen ble sendt til Chile under diktaturet med ett hovedoppdrag: å åpne den norske ambassaden som tilfluktssted. Denne viktige historien er skildret i teaterstykket «Ambassadøren» som settes opp i Santiago fra 20-29 mai. Les mer

Foto: Amanda Badilla.

17.mai inviterte ambassadør Hege Araldsen og Miguel Luna til en flott markering av den norske grunnlovsdagen. Blant de inviterte var representanter fra chilenske myndigheter, ambassader, konsulater og næringsliv og nordmenn. Les mer

Foto: Chilean Ministry of Foreign Affairs.

Norges rolle i utformingen av Miljøprotokollen for Antarktis ble godt synliggjort da Chile lanserte rammene for årets ATCM-konferanse. Les mer

Ambassadør Hege Araldsen taler for en fullsatt sal

Likestilling i et lønnsomhetsperspektiv sto på dagsordenen da ambassadør Hege Araldsen var invitert til det chilenske næringslivsforumet Icare. Les mer

Den norske forskingsekspedisjonen Kon-Tiki2 ankom Concepción i Chile, etter å ha måttet avbryte reisen tilbake til kontinentet. Mannskapet er ved god behold. Les mer

Foto: Maja Lie Opdahl.

Betydningen av å vektlegge næringsliv og menneskerettigheter i arbeidet med å implementere FNs bærekraftsmål satte rammen for den regionale konsultasjonen om næringsliv og menneskerettigheter i Santiago 2. og 3. mars. Les mer

Det er i seneste tid blitt påvist smitte av viruset Zika, med tilfeller både i Peru, Ecuador og Chile. Les mer

Foto: Ministerio de RR.EE. de Chile.

Økonomisk diplomati, næringsfremme, strategisk samarbeid med Latin-Amerika og regional integrasjon var hovedtemaer unders årets regionmøte i Santiago 20.-21. januar. Les mer

Chile og Norge har inngått en intensjonavtale som skal legge til rette for utveksling av erfaringer knyttet til barn og unge. Les mer

Med fokus på undervisning, samt varierte aktiviteter, har Norgesskolen som formål å styrke både kulturelle og personlige bånd mellom Norge og nordmenn i utlandet. Skolen er et tilbud til barn i aldersgruppen 9 – 18 år. Les mer

Deres Majesteter Kong Harald og Dronning Sonja. 
Foto: Sølve Sundsbø.

Søndag 17. januar markeres kongeparets 25 år på tronen. Jubileumsdagen feires i hovedstaden med ny vinterpark, festopptreden og underholdningsprogram. Samtidig skal det tennes lys for den tidligere norske kongen, Kong Olav. Les mer

Maja Lie Opdahl

Ambassaden ønsker velkommen årets nye studentpraktikant som skal følge stasjonen i seks måneder. Les mer

19. desember nådde Kon-Tiki 2-ekspedisjonen sitt endelige mål, Rapanui, som Påskeøya heter på lokalbefolkningens språk. I januar reiser de tilbake til Peru. Les mer

Under FILSA2015, Chiles største bokmesse, deltok Danmark, Finland, Norge og Sverige som såkalte æresgjester. Les mer

Norge gir 380 millioner kroner til FNs nødhjelpsfond (CERF) for 2016. Bidraget annonseres på en giverkonferanse i FN 17. desember i forbindelse med markeringen av fondets 10-års jubileum. Les mer

Norge ønsker å styrke det økonomiske samarbeidet med Chile, Peru, Mexico og Colombia og søker derfor om observatørstatus i Stillehavsalliansen. Les mer

Foto: www.nuestrooceano2015.gob.cl.

Our Ocean konferansen i Chile, 5.-6. oktober 2015, maner til ny innsats for å beskytte verdenshavene. Les mer

Chile er et av Latin-Amerikas tryggeste land å reise til. Hovedtrusselen for norske interesser er først og fremst relatert til naturkatastrofer som jordskjelv, tsunami, flom og vulkanutbrudd. Les mer

Fra venstre: Carolina Goic, ambassadør Hege Araldsen, Claudia Mora og fakultetsdirektør Margarita Errázuriz

Norske erfaringer er ettertraktede i seminar om likestilling, organisert av Universidad Andrés Bello. Les mer

Foto: Are Izquierdo Skjær.

Latteren lot ikke vente på seg da BI-professor Øystein Noreng omtalte Norge som «blue-eyed Arabs» de første årene etter oljefunnene. Les mer