Nyheter

Foto: Are Izquierdo Skjær.

Latteren lot ikke vente på seg da BI-professor Øystein Noreng omtalte Norge som «blue-eyed Arabs» de første årene etter oljefunnene. Les mer

Foto: Daniel Gimenez.

Til inspirasjon og veiledning for det chilenske økonomidepartementet og deres strategi for å fremme kvinners deltakelse i økonomien, inviterte ambassaden i Santiago «kvinnekvotenes far», Ansgar Gabrielsen, for å dele norske erfaringer rundt kvinners økonomisk deltakelse. Les mer

Urfolksleder snakker med Klima og Miljøvernminister Tine Sundtoft.

I samarbeid med UNDP og den peruanske regjeringen har Norge invitert over 300 representanter fra urfolkssamfunn rundt om i verden til å delta på årets klimaforhandlinger. Med dette vil urfolk for første gang i historien ha offisiell representasjon på FNs klimatoppmøter. Les mer

Hege Araldsen, Norges ambassadør i Chile, skrev under avtalen fra norsk side. 
Foto: Gunhild Oland Santos-Nedrelid, KLD.

Mandag 08.12.14 skrudde Norge opp arbeidet med å bevare regnskogen enda et hakk. Under klimaforhandlingene i Lima i Peru i dag skrev Norge, sammen med Tyskland, Ecuador og Colombia, under på en erklæring for felles innsats for redusert avskoging. Les mer

Foto: Solfrid Ingriddatter Nordrum.

Fruktene begynner allerede å modnes i felleshagene, til stor glede for store og små som sanker ivrig av det de har dyrket fram de siste årene. Snart får de besøk av en praktikant fra Norge som kommer for å lære om erfaringer og løsninger på bærekraftig bosetning i Chile Les mer

Foto: Solfrid Ingriddatter Nordrum.

Eks president Lagos: Klimavennlig politikk er ikke er bremsekloss, men en pådriver for sterk og varig økonomisk vekst også i Latin-Amerika. Les mer

Den chilenske energiministeren Máximo Pacheco og ambassadør Hege Araldsen var enige om at Chile har store naturressurser som kan og bør brukes til utvinning til fornybar energi. Ministeren understreket en økende bevissthet rundt ren energi i Chile og ønsket nordisk ekspertise velkommen til å ledsage denne utviklingen. Les mer

Avtalen mellom det europeiske frihandelsforbund (EFTA) og Chile fyller 10 år i desember. Handel og samarbeid mellom Chile og EFTA-landene har økt betydelig siden 2004. Les mer

Norge skårer mål mot Frankrike. 
Foto: Solfrid Ingriddatter Nordrum.

Norge stilte med både kvinne og mannelag til Homeless World Cup i Santiago. Lagenes supre innsats ble feiret med god stemning og middag i ambassaderesidensen. Og til gjengjeld fikk ambassadør Hege Araldsen fotballskjorte signert av begge lagene. Les mer

Statsminister Erna Solberg, Perus president Ollanta Humala og Tysklands miljøvernminister Barbara Hendricks

Peru vil innføre ambisiøse tiltak for å bevare biodiversitet, stanse CO2 utslipp og sikre urfolks rettigheter. Til gjengjeld lover Norge å betale opptil 1,8 milliarder kroner fram mot 2020. Tyskland, som allerede har avtaler med Peru på feltet, vil videreføre sin støtte nå i samarbeid med Norge. Les mer

Fra venstre: Lorena Fries Monleón (Instituto Nacional de Derechos Humanos), María Luisa Monleón (Nicaraguas ambassadør), Felipe Enereo (División de Organizaciones Sociales), Magdalena Cajías (Bolivias konsul), Daniel Gimenez (Norges ambassade), Marcelo Mella Polanco (Universidad de Santiago de Chile). 
Foto: Solfrid Ingriddatter Nordrum.

Faten Mahdi Al-Hussainis initiativ ble løftet frem som symbol på demokratisk deltagelse i Norge når ambassaden i Santiago ble spurt om å dele norske erfaringer om kvinners, ungdommers og innvandreres deltagelse. Les mer

Foto: Solfrid Nordrum.

Med konserter fra Trondheim Soloists orkester, visning av barnefilmen «Bestevenner» og chilensk tolkning av Ibsens «En folkefiende» inntar norske kulturinnslag Chile denne uken. Les mer

Stiftelsen Henry Dunant tilbyr kurs i hvordan menneskerettigheter for LHBTI (Lesbiske, Homofile, Bifile, Transseksuelle og Interseksuelle) kan promoteres gjennom politiske institusjoner. Les mer

Ernesto Ráez (Det peruanske miljøverndepartementet/MinAm) 
Rebeca Arias (UNDP sin representant i Peru), Hege Araldsen, Edwin Vásquez Campos (Coica)
. 
Foto: Diana Alemán UNDP.

Den norske regjeringa, representert ved Hege Araldsen, og UNDP Peru skreiv fredag under avtalen som skal sikre urfolksdelegatar ein plass under klimatoppmøtet COP20 i Lima. Les mer

Verdien av likestilling i bedrifter. Paneldeltakarane f.v. Ignacio Larraechea (Acción), María Verónica Bravo (CODELCO), ambassadør Lars Steen Nielsen, ambassadør Hege Araldsen, senator Adriana Muñoz, kvinneminister Claudia Pascual, ambassadør Eva Zetterberg og ambassadør Ilkka Heiskanen. . 
Foto: Sernam.

Det nyleg oppretta kvinnedepartementet, med kvinneminister Claudia Pascual i spissen og det chilenske senatet inviterte ambassadørane frå dei nordiske landa til seminar for å dele erfaringar om likestilling. Les mer

F.v. Javier Zulueta, Hege Araldsen, Øistein Andresen og Bernanda Jorquera.

Rein og berekraftig energi er eit høgt prioritert tema både i Chile og i Norge, og spesielt aktuelt har det vorte etter at den chilenske regjeringa la fram sin nye energiagenda for perioden 2014-2018. Les mer

Karin Gjerløw Høidhal forklarar kva IN meiner med næringsfremje. . 
Foto: Jørdi Losnegård.

Representantar får utanriksdepartementet og Innovasjon Norge heldt seminar på ambassaden i Santiago om næringsfremje og strategiar for å styrkje næringsfremjande arbeid på norske utanriksstasjonar. Les mer

17. mai-feiring i den norske residensen i Santiago. F.v. Riitta Alanen, Carolin Törnqvist og Inger Ulleberg. . 
Foto: Jørdi Losnegård.

Sjømannskyrkja sitt omreisande kor besøkte Santiago i høve markeringa av grunnlovsjubileet. Les mer

Foto: Riitta Alanen.

Forventningar til den nye regjeringa og vegen vidare var sjølvsagde tema for det frammøtte panelet på seminaret i residensen til den svenske ambassadøren. Les mer

Statssekretær Høglund og ambassadøren på besøk på eit av Tinguirica Energías sine vasskraftverk i Colchagua-dalen. . 
Foto: Kjersti Rødsmoen.

Statssekretæren frå utanriksdepartementet besøkte Chile frå laurdag til onsdag denne veka i høve innsetjingsseremonien for Michelle Bachelet sin andre presidentperiode. Les mer