Nyheter

Det er i seneste tid blitt påvist smitte av viruset Zika, med tilfeller både i Peru, Ecuador og Chile. Les mer

Foto: Ministerio de RR.EE. de Chile.

Økonomisk diplomati, næringsfremme, strategisk samarbeid med Latin-Amerika og regional integrasjon var hovedtemaer unders årets regionmøte i Santiago 20.-21. januar. Les mer

Chile og Norge har inngått en intensjonavtale som skal legge til rette for utveksling av erfaringer knyttet til barn og unge. Les mer

Med fokus på undervisning, samt varierte aktiviteter, har Norgesskolen som formål å styrke både kulturelle og personlige bånd mellom Norge og nordmenn i utlandet. Skolen er et tilbud til barn i aldersgruppen 9 – 18 år. Les mer

Deres Majesteter Kong Harald og Dronning Sonja. 
Foto: Sølve Sundsbø.

Søndag 17. januar markeres kongeparets 25 år på tronen. Jubileumsdagen feires i hovedstaden med ny vinterpark, festopptreden og underholdningsprogram. Samtidig skal det tennes lys for den tidligere norske kongen, Kong Olav. Les mer

Maja Lie Opdahl

Ambassaden ønsker velkommen årets nye studentpraktikant som skal følge stasjonen i seks måneder. Les mer

19. desember nådde Kon-Tiki 2-ekspedisjonen sitt endelige mål, Rapanui, som Påskeøya heter på lokalbefolkningens språk. I januar reiser de tilbake til Peru. Les mer

Under FILSA2015, Chiles største bokmesse, deltok Danmark, Finland, Norge og Sverige som såkalte æresgjester. Les mer

Norge gir 380 millioner kroner til FNs nødhjelpsfond (CERF) for 2016. Bidraget annonseres på en giverkonferanse i FN 17. desember i forbindelse med markeringen av fondets 10-års jubileum. Les mer

Norge ønsker å styrke det økonomiske samarbeidet med Chile, Peru, Mexico og Colombia og søker derfor om observatørstatus i Stillehavsalliansen. Les mer

Foto: www.nuestrooceano2015.gob.cl.

Our Ocean konferansen i Chile, 5.-6. oktober 2015, maner til ny innsats for å beskytte verdenshavene. Les mer

Foto: Carlos Vera/ECLAC.

Norges flagg vaier for første gang utenfor FNs økonomiske kommisjon i Latin-Amerika og Karibia (ECLAC). – Vårt mål er å utvikle et gjensidig fordelaktig forhold mellom Norge og ECLAC, sa statssekretær Tone Skogen da Norges medlemskap i kommisjonen ble markert i Santiago, Chile søndag 4. oktober. Les mer

ECLAC. 
Foto: Are Izquierdo Skjær.

«Den norske samfunnsmodellen» vekker interesse og engasjement på ECLAC-seminar Les mer

Foto: Are Izquierdo Skjær.

Latteren lot ikke vente på seg da BI-professor Øystein Noreng omtalte Norge som «blue-eyed Arabs» de første årene etter oljefunnene. Les mer

Foto: Daniel Gimenez.

Til inspirasjon og veiledning for det chilenske økonomidepartementet og deres strategi for å fremme kvinners deltakelse i økonomien, inviterte ambassaden i Santiago «kvinnekvotenes far», Ansgar Gabrielsen, for å dele norske erfaringer rundt kvinners økonomisk deltakelse. Les mer

Urfolksleder snakker med Klima og Miljøvernminister Tine Sundtoft.

I samarbeid med UNDP og den peruanske regjeringen har Norge invitert over 300 representanter fra urfolkssamfunn rundt om i verden til å delta på årets klimaforhandlinger. Med dette vil urfolk for første gang i historien ha offisiell representasjon på FNs klimatoppmøter. Les mer

Hege Araldsen, Norges ambassadør i Chile, skrev under avtalen fra norsk side. 
Foto: Gunhild Oland Santos-Nedrelid, KLD.

Mandag 08.12.14 skrudde Norge opp arbeidet med å bevare regnskogen enda et hakk. Under klimaforhandlingene i Lima i Peru i dag skrev Norge, sammen med Tyskland, Ecuador og Colombia, under på en erklæring for felles innsats for redusert avskoging. Les mer

Foto: Solfrid Ingriddatter Nordrum.

Eks president Lagos: Klimavennlig politikk er ikke er bremsekloss, men en pådriver for sterk og varig økonomisk vekst også i Latin-Amerika. Les mer

Den chilenske energiministeren Máximo Pacheco og ambassadør Hege Araldsen var enige om at Chile har store naturressurser som kan og bør brukes til utvinning til fornybar energi. Ministeren understreket en økende bevissthet rundt ren energi i Chile og ønsket nordisk ekspertise velkommen til å ledsage denne utviklingen. Les mer

Avtalen mellom det europeiske frihandelsforbund (EFTA) og Chile fyller 10 år i desember. Handel og samarbeid mellom Chile og EFTA-landene har økt betydelig siden 2004. Les mer